Rodzaje

Na początek  Poprzedni  Następny

e-Audytor Help

Rodzaje inwentaryzacji

Za pomocą oprogramowania e-Audytor można dokonywać inwentaryzacji sprzętu i zainstalowanego oprogramowania. Całość procesów inwentaryzacyjnych może być realizowana następującymi metodami:

Inwentaryzacja programowana — Jest to najczęściej stosowana inwentaryzacja, gdyż do jej realizacji nie jest wymagana ingerencja użytkownika. Programowanie zakresu jak i częstotliwości inwentaryzacji odbywa się z poziomu konsoli administracyjnej - e-Console.
Inwentaryzacja wymuszona — Jest to rodzaj inwentaryzacji przeprowadzanej na wybranych komputerach "na życzenie" administratora. Zakres inwentaryzacji może być dowolnie konfigurowany (nie musi być taki sam jak przy inwentaryzacji programowalnej).

Copyright (c) 2013 BTC Sp. z o.o., kompilacja z dnia: 29 styczeń 2014.