Warunki sprzedaży

Jak kupić system e-Auditor?

 

Ceniąc czas oraz komfort Klienta, przygotowaliśmy dogodny sposób zakupu systemu e-Auditor.

 

 

Zapoznanie z Produktem

Przed zakupem Nabywca powinien zapoznać się z informacjami o Produkcie, w tym w szczególności ze specyfikacją techniczną, wymaganiami, umową licencyjną oraz warunkami gwarancji i serwisowania. Informacje te zamieszczone są na stronie internetowej (sekcje e-Auditor, ZAKUP, WSPARCIE).

Dział Sprzedaży udziela wszystkich niezbędnych informacji, tak by zasady działania systemu i jego zakupu były transparentne, a sam proces - krótkotrwały i przyjazny Klientowi.

KONTAKT

 

Rejestracja

Kolejnym krokiem jest dokonanie rejestracji danych Nabywcy w serwisie internetowym Produktu. Nabywca podczas rejestrowania ustala LOGIN oraz hasło (PASSWORD), którym będzie się posługiwał.

REJESTRACJA

Nabywca zgłasza zamówienie drogą elektroniczną - w serwisie internetowym (sekcja ZAKUP).

ZAMÓWIENIE

 

Rozliczenie

Każdy, kto dokonał zamówienia drogą elektroniczną w ciągu 48 godzin otrzymuje FAKTURĘ PRO FORMA (w szczególnych wypadkach FAKTURĘ VAT) z wyszczególnionymi danymi Nabywcy oraz informacjami o zamówionym Produkcie. Potwierdzenie jest dostarczane wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany przez Nabywcę adres.

Na podstawie otrzymanej FAKTURY PRO FORMA (FAKTURY VAT), Nabywca dokonuje zapłaty, wskazując na numer FAKTURY PRO FORMA (FAKTURY VAT). Płatności należy dokonać wyłącznie na wskazany w FAKTURZE PRO FORMA (FAKTURZE VAT) rachunek bankowy.

 

Uruchomienie systemu e-Auditor

W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty, generowany jest klucz licencyjny.

Klucz licencyjny wraz z Fakturą VAT oraz Licencją przesyłany jest do Nabywcy pocztą elektroniczną oraz listem poleconym na adres wskazany przez Nabywcę /dane do korespondencji/. 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Działem Sprzedaży