Warunki pomocy technicznej

Program wsparcia technicznego

 

W celu maksymalnego wykorzystania potencjału e-Auditora stworzyliśmy kompleksowy program pomocy. Zapewniamy pełne wsparcie wdrożeniowe oraz na etapie eksploatacji.

 

Poczta elektroniczna

FAQ

e-mail

formularz

Baza rozwiązań

 

Zakres wsparcia

 

Wersja komercyjna

 

Posiadacze systemu e-Auditor mogą liczyć na stałe wsparcie techniczne.

  1. Pomoc techniczna świadczona jest Nabywcom posiadającym aktywną usługę serwisową (produkt znajduje się w okresie gwarancji lub została wykupiona usługa serwisowa).
  2. Pomoc techniczna świadczona jest na warunkach określonych w SLA.
  3. Pomoc techniczna świadczona jest na drodze mailowej lub w wyjątkowych wypadkach telefonicznie lub za pośrednictwem zdalnego pulpitu.
  4. W celu udzielenia pomocy technicznej na drodze mailowej/telefonicznej (dotyczy szczególnych problemów z Produktem) dokonywana jest weryfikacja, czy Nabywca jest uprawniony do uzyskania pomocy technicznej.

W celu uzyskania pomocy technicznej do wersji komercyjnej - wyślij e-mail.

 

Wersja DEMO ON-PREMISE / ONLINE

Oferujemy wsparcie techniczne i merytoryczne dla wersji demonstracyjnej. Pomagamy w rozwiązaniu problemów instalacyjnych, konfiguracyjnych i użytkowych.

W celu uzyskania pomocy technicznej do wersji DEMO - wyślij e-mail.