Zarządzanie infrastrukturą IT. Informacje ogólne

Zarządzanie infrastrukturą IT, czyli jak potencjał zamienić na efektywność


Zarządzanie zasobami IT to systematyczny proces aktywnego użytkowania, modernizacji, odtwarzania i likwidacji zasobów z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstwa. Proces zarządzania zasobami informatycznymi powinien uwzględniać cele strategiczne organizacji, a jednocześnie być efektywny pod względem technicznym, biznesowym i ekonomicznym.

 

Korzyści wynikające z wdrożenia Systemu Zarządzania Oprogramowaniem

 

Integralność i uczciwość

Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu zasobami IT mamy pewność, że firma korzysta z oryginalnego oprogramowania oraz płaci za wszystkie używane programy. Efektywnie funkcjonujące polityki zarządzania oprogramowaniem eliminują ryzyko na wypadek kontroli legalności i zapewniają spokojny sen zarządu oraz prestiżowy wizerunek firmy.

Wyeliminowanie zagrożeń w procesie przekształceń własnościowych, fuzji przedsiębiorstw

Szczegółowa inwentaryzacja komputerów oraz zainstalowanego na nim oprogramowania pozwala zweryfikować rzeczywistą wartość firmy, identyfikacja oprogramowania i wiedza o stanie legalności oprogramowania potwierdzona certyfikatami daje poczucie komfortu osobom zarządzającym, pracownikom firmy, jak i jej udziałowcom.

Oszczędności finansowe

Dobre zarządzanie oprogramowaniem pozwala określić, które programy są w organizacji potrzebne, a które zbyteczne. Można również korzystać ze zniżek związanych z licencjami wielostanowiskowymi, oferowanymi przez wielu producentów programów.

Nadążanie za zmianami technologicznymi

Zarządzanie oprogramowaniem umożliwi w firmie rozpoznanie potrzeb związanych z programami i uniknięcie korzystania z przestarzałych rozwiązań, a także zapewni wdrażanie właściwych technologii, co pozwoli uzyskać przewagę nad konkurencją.

Unikanie problemów z komunikacją i przesyłem danych

W firmach, w których zaopatrywano się w technologię bez żadnej kontroli, może wystąpić wiele platform i wiele wersji programów. Zarządzanie oprogramowaniem może pomóc zidentyfikować i rozwiązać tego rodzaju problemy, zwiększając tym samym wydajność i organizację pracy.

Bezpieczeństwo i zaufanie

Nielicencjonowane oprogramowanie może zawierać wirusy, które uszkodzają zarówno pojedyncze komputery jak i całe sieci. Upewnienie się, że firma korzysta jedynie z oryginalnego oprogramowania, pozwala uniknąć tego rodzaju ryzyka.