Case Study

Proces wdrażania systemu e-Auditor do firm i instytucji dostosowany jest do indywidualnych potrzeb Klienta. Każda nowa organizacja to kolejne wyzwanie dla naszych ekspertów, którzy efektywność systemu podporządkowują strukturze danej firmy.

Zapraszamy do zapoznania się ze studiami przypadków, które przygotowaliśmy jako przykład procesów wdrażania e-Auditora.

Grupa Impel, w skład której wchodzi ponad 25 różnych spółek, posiada ponad 2000 jednostek komputerowych rozproszonych w licznych lokalizacjach na terenie kraju. Grupa rozwija się bardzo dynamicznie pozyskując kolejne spółki i powiększając tym samym swoje zasoby informatyczne. Zarządzanie oprogramowaniem na tak szerokim obszarze stanowi poważne wyzwanie. Komputery należące do spółek grupy Impel znajdują się w ponad 50 miastach oraz ponad 200 lokalizacjach.Więcej