Monitorowanie infrastruktury

 

Skuteczne zarządzanie infrastrukturą IT to zarządzanie ciągłe. Tylko stała kontrola nad zasobami sprawi, że przeprowadzone audyty będą przez cały czas aktualne.


Monitoring zmian

 • stały dostęp do pełnych i automatycznie aktualizowanych informacji o użytkowanych i instalowanych programach oraz wszelkich zmianach zachodzących w komputerach firmowych (zmiany sprzętu, plików i rejestrów)
 • możliwość indywidualnego określenia przedziału czasowego, którego dotyczy obserwacja
 • umożliwienie szybkiego, zdalnego reagowania na pojawienie się nielegalnego lub szkodliwego oprogramowania, dekompletowanie sprzętu lub niepożądane instalacje

Monitoring Dziennika Zdarzeń

 • przeglądanie i raportowanie bieżących informacji zapisywanych w Dzienniku Zdarzeń systemu Windows
 • alerty generowane na podstawie Dziennika Zdarzeń
 • bieżące i automatyczne generowanie informacji o wszystkich zdarzeniach dotyczących m.in. uruchamianych i instalowanych aplikacji, błędów w działaniu systemu operacyjnego oraz logowań użytkowników
 • możliwość definiowania powiadomień.

Monitoring uruchamianych aplikacji

 • monitorowanie wybranych programów i sprawdzanie efektywności ich wykorzystywania
 • możliwość precyzowania i umieszczenia na liście zabronionych aplikacji te z nich, które nie powinny być instalowane przez użytkowników ze względu np. na ich szkodliwość
 • ochrona przed instalowaniem niebezpiecznych aplikacji.

Monitoring wydruków

 • zbieranie informacji na temat drukowanych dokumentów, ich liczby, formatów i nazw
 • szacowanie kosztów wydruków
 • określenie przeciążonych i niedociążonych drukarek
 • planowanie zakupów materiałów eksploatacyjnych

Monitoring oraz blokowanie stron www

 • monitorowanie przeglądanych w organizacji stron WWW
 • blokowanie stron niebezpiecznych oraz niekorzystnych dla firmy na wybranych komputerach
 • automatyczne rozpoznawanie kategorii stron (według bazy obejmującej kilkaset tysięcy kategorii).