Automatyzacja zadań

 

Naszym celem przy tworzeniu i rozbudowywaniu oprogramowania e-Auditor jest pełna automatyzacja procesów administracyjnych, która eliminuje pytania o legalność oprogramowania, bezpieczeństwo zasobów, ilość i rodzaj multimediów.

 

Automatyzacja procesów

 • pełna lub częściowa automatyzacja wszystkich procesów
 • zindywidualizowana konfiguracja z poziomu e-Console (dobór przez administratora odstępów czasowych, w których dany proces ma zostać automatycznie uruchomiony oraz określenie urządzeń)
 • predifiniowanie alertów (informujących np. o zbyt dużej ilości danych w bazie, zasobach zakazanych, nowych komputerach, identyfikacji aplikacji i wielu innych)

Serwer zadań

  

 • instalowanie/odinstalowanie oprogramowania
 • rekonfiguracja oprogramowania i usług
 • usuwanie i przenoszenie plików
 • tworzenie kopii bezpieczeństwa zasobów dyskowych
 • okresowe operacje serwisowe systemu operacyjnego
 • instalowanie zadań w lokalnym harmonogramie (Windows)
 • indywidualne definiowanie harmonogramu i terminu ważności

Automatyczne skanowanie

 • uruchamianie skanowania w wybranym odstępie czasu – np. codziennie lub raz w miesiącu
 • dostęp do danych niezbędnych do kolejnych inwentaryzacji np. o nowych programach
 • możliwość ustawienia automatycznego skanowania na wybranych komputerach
 • automatyczne skanowanie dysków twardych, nośników CD/DVD, zewnętrznych nośników danych i pamięci przenośnej

Automatyczna inwentaryzacja

 • regularna, automatyczna inwentaryzacja
 • możliwość zdefiniowania odstępów czasowych i zakresu inwentaryzacji
 • automatyczne zapisywanie zmian zachodzących na komputerach firmowych
 • możliwość ustawienia alertów informujących na bieżąco o nowo zainstalowanym oprogramowaniu, które nie posiada licencji, stanowi zagrożenie lub z innych względów jest niekorzystne dla organizacji
 • automatyczne rozpoznawanie wszelkich zmian w sprzęcie
 • automatyczne generowanie raportów z inwentaryzacji

Automatyczna aktualizacja systemu

BTC nieustannie pracuje nie tylko nad poszukiwaniem nowych potencjalnych zagrożeń w obszarze zasobów informatycznych, ale również wciąż unowocześnia system e-Auditor dodając nowe funkcjonalności. Użytkownicy e-Auditora mogą liczyć na aktualizację systemu bez ingerencji Administratorów. Update wersji e-Agenta i e-Servera odbywa się w pełni automatycznie.